English
Polski
English

Logo

Service Order Form

By filling in the form below, you place an order for the service of your choice. Check that the data contained in the form is consistent with reality. Once you have submitted the form, you will receive a confirmation email.
Choose from services below.
Choose the service here.
Contact email
Numer telefonu będzie służył nam do powiadamiania Cię o statusie zamówienia
Contact phone
Boat Owner's data
jeśli właścicielem ma być firma
if the boat Owner is a company
If the owner's address is not a delivery address.
Wypełnić tylko, gdy operatorem/osobą odpowiedzialną za jacht/łódź ma być osoba inna niż właściciel. Podać imię i nazwisko lub nazwę.
Wypełnić tylko, gdy operatorem/osobą odpowiedzialną za jacht/łódź ma być osoba inna niż właściciel. Podać imię i nazwisko lub nazwę.

I hereby consent to the processing of my personal data contained in the application form by MMORSKA sp. z o.o. with its registered office in Gdynia, Hryniewickiego 10/29 lok.110, for the purposes of providing services.

I understand that providing data is voluntary, but necessary to perform the services. I am aware that I have the right to access my data and correct it. I have been informed of the right to request the administrator to access my personal data, rectify it, delete it or limit its processing, as well as the right to object to the processing and the right to transfer data.

The administrator of your personal data is MMORSKA sp. z o.o. The data will be stored for the period necessary to provide services and may be made available to cooperating entities only for purposes related to the implementation of the above services.

I also agree to be contacted by MMORSKA sp. z o.o., using the means of communication provided by me (including telephone and e-mail), for purposes related to the provision of the service

BOAT SPECIFICATION

dowolna nazwa nadana przez własciciela
Jeśli jednostka ma być regularnie czarterowana lub użytkowana do odpłatnego przewozu osób, zaznacz "komercyjne"
Użytkowanie śródlądowe dla jezior, rzek i linii morskiej brzegowej do 2mm od brzegu. Dla jachtów morskich wpisz użytkowanie "morskie"
Rok produkcji lub budowy jednostki.
if exists
Długość kadłuba w metrach.
Szerokość kadłuba w metrach.
Zanurzenie (od linii wody) w metrach
Należy podać całkowitą moc silnika w kW lub zsumowaną moc wszystkich silników - o ile jest więcej niż 1 silnik.

  Documents' Upload Area

  • file with a photo/scan of the owner's ID card or passport + company documents,
  • CE declaration of conformity, if available.
  • purchase agreement or invoice,
  • file with a photo of the hull number - if assigned,
  • file with a photo of the engine number(s).
Sign and file with a mouse, stylus or finger on the touch screen.
additional notes
Please wait, data is being sent...
Powered by FormDesigner